برنامه هفتگی

آخرین جمعه سال با چکاد / از عاشق کوه تا اوشک و یالانچی

🏔« صعود زمستانه خط الراس اوشک به یالانچی »

🔴سطح: کوهپیمایی دشوار
🔺منطقه: نیشابور
🔺زمان: جمعه ۲۹ اسفند
🔺سرپرست: مجید صداقت فر
💰هزینه اعضا: ۸۹ تومان | مهمان: ۹۹ تومان
❔اطلاعات بیشتر و ثبت نام


🏔« صعود زمستانه قله اوشک-۲۸۷۰ متر »

🟠سطح: کوهپیمایی دشوار
🔺منطقه: فریزی
🔺زمان: جمعه ۲۹ اسفند
🔺سرپرست: فیروزه حسن نژاد
💰هزینه اعضا: ۸۵ تومان | مهمان: ۹۵ تومان
❔اطلاعات بیشتر و ثبت نام


🗻« صعود قله عاشق کوه-۲۲۴۲ متر »

🟢سطح: کوهپیمایی سبک
🔺منطقه: قوچان
🔺زمان: جمعه ۲۹ اسفند
🔺سرپرست: علیرضا اصغری
💰هزینه پرداخت تا چهارشنبه: ۷۹ تومان | پنجشنبه: ۸۹ تومان
❔اطلاعات بیشتر و ثبت نام


❄️« پیمایش دره دنج فریزی»

🟢سطح: طبیعتگردی و کوهگشت
🔺منطقه: فریزی
🔺زمان: جمعه ۲۹ اسفند
🔺سرپرست: آریا جهان
💰هزینه پرداخت تا چهارشنبه: ۶۵ تومان | پنجشنبه: ۷۵ تومان
❔اطلاعات بیشتر و ثبت نام


Vector abstract template design leaflet, flyer, poster, brochure, cover with turquoise and green multilayer stripes and round frames

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا