گزارش برنامه

گزارش تصویری بازدید معدن فیروزه نیشابور

اگر نتوانید مهارت لذت بردن از هر آنچه را که در زندگی دارید در خودتان ایجاد کنید،
مطمئن باشید با بیشتر به دست آوردن هر چیز، هرگز خوشحال تر نخواهید شد.

دلم سفر می خواست !!
با حالی که خوش باشد
لب هایی که بخندد
دلی که آرام باشد
در کنار شما بهترینها همین حس بود و چه خوش گذشت !

تشکر از حضور سبز و ارزشمند تک تک عزیزان که روزی بسیار عالی در کنارشان بودیم و خاطره آن در ذهنمان ماندگار شد
تشکر میکنم از جناب آقای علیرضا مجیدی برای ثبت تصاویر برنامه

متاسفانه بازدید معدن نمک به خاطر تقارن زمان بازدید با انفجارهای داخل معدن ممکن نشد.

خرید فیروزه
آرامگاه عطار نیشابوری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا