کدهای کوتاه

چرخ فلک پست

[image_thumbs] [image_slider link=”#” source=”http://localhost/wordpress/wp-content/themes/themerush/img/demo/slider-image.jpg”] توضیحات [/image_slider] [image_slider link=”#” source=”http://localhost/wordpress/wp-content/themes/themerush/img/demo/slider-image.jpg”] توضیحات[/image_slider] [image_slider link=”#” source=”http://localhost/wordpress/wp-content/themes/themerush/img/demo/slider-image.jpg”] توضیحات[/image_slider] [image_slider link=”#” source=”http://localhost/wordpress/wp-content/themes/themerush/img/demo/slider-image.jpg”] توضیحات[/image_slider] [image_slider link=”#” source=”http://localhost/wordpress/wp-content/themes/themerush/img/demo/slider-image.jpg”] توضیحات[/image_slider] [image_slider link=”#” source=”http://localhost/wordpress/wp-content/themes/themerush/img/demo/slider-image.jpg”] توضیحات [/image_slider] [/image_thumbs]

 

ولورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد

.

ولورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد.

ولورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد.

[Htab]
لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد
طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد .
طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد.
[/Htab]

 

[quote]لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید [/quote] [ul class=”list list-arrow_blue”] [li] لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.. [/li][/ul] [ul class=”list list-calendar_black”][li] لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. [/li][/ul] [ul class=”list list-arrow_blue_1″] [li] لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود..[/li][/ul] [ul class=”list list-calendar_red”] [li] لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.. [/li][/ul] [ul class=”list list-arrow_blue_2″] [li] لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.. [/li][/ul] [ul class=”list list-calendar_task”][li] لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.. [/li][/ul] [ul class=”list list-arrow_blue_3″] [li] لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.. [/li][/ul] [ul class=”list list-clipboard”] [li] لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.. [/li][/ul] [ul class=”list list-cross_red”][li] لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. [/li][/ul]

 

[button class=”btn_smallgray” url=”#”] [button class=”btn_smallgreen” url=”#”] [button class=”btn_smallgold” url=”#”] [button class=”btn_smalllightgold” url=”#”] [button class=”btn_smallred” url=”#”] [button class=”btn_smallblue” url=”#”] [button class=”btn_smallviolet” url=”#”] [button class=”btn_smalllightgreen” url=”#”] [button class=”btn_smallwhite” url=”#”]

 

[button class=”btn_biggray” url=”#”] [button class=”btn_bigred” url=”#”] [button class=”btn_biggreen” url=”#”] [button class=”btn_bigblue” url=”#”] [buttonclass=”btn_biggold” url=”#”] [button class=”btn_bigviolet” url=”#”] [button class=”btn_biglightgreen” url=”#”] [button class=”btn_bigvio” url=”#”] [booton class=”btn_biglightgold” url=”#”] [button class=”btn_bigwhite” url=”#”]

 

[info_warning]هشدار[/info_warning] [info_error]خطا[/info_error] [info_success]موفقیت[/info_success] [info]اطلاعات[/info]

 

 • [icons icon_name=”icon-star-empty” icon_size=”15px”]آیکون ستاره خالی
 • [icons icon_name=”icon-star-half” icon_size=”15px”] آیکون ستاره نیم
 • [icons icon_name=”icon-tablet” icon_size=”15px”] آیکون قرص
 • [icons icon_name=”icon-tag” icon_size=”15px”]آیکون تگ
 • [icons icon_name=”icon-tags” icon_size=”15px”]آیکون تگ
 • [icons icon_name=”icon-tasks” icon_size=”15px”] آیکون وظایف
 • [icons icon_name=”icon-thumbs-down” icon_size=”15px”]آیکونشست به پایین
 • [icons icon_name=”icon-thumbs-up” icon_size=”15px”] آیکونشست به بالا
 • [icons icon_name=”icon-time” icon_size=”15px”]آیکون زمان
 • [icons icon_name=”icon-tint” icon_size=”15px”]آیکونرنگ
 • [icons icon_name=”icon-trash” icon_size=”15px”] آیکونسطل زباله
 • [icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”15px”]آیکون جایزه
 • [icons icon_name=”icon-truck” icon_size=”15px”] آیکون کامیون
 • [icons icon_name=”icon-umbrella” icon_size=”15px”] آیکون چتر
 • [icons icon_name=”icon-upload” icon_size=”15px”] آیکون آپلود
 • [icons icon_name=”icon-upload-alt” icon_size=”15px”]آیکون آپلود، اف
 • [icons icon_name=”icon-user” icon_size=”15px”]آیکون کاربر
 • [icons icon_name=”icon-user-md” icon_size=”15px”]آیکون کاربر، دکتر
 • [icons icon_name=”icon-volume-off” icon_size=”15px”] آیکون حجم کردن
 • [icons icon_name=”icon-volume-down” icon_size=”15px”] آیکون با حجم پایین
 • [icons icon_name=”icon-volume-up” icon_size=”15px”]آیکون با حجم بالا
 • [icons icon_name=”icon-warning-sign” icon_size=”15px”] آیکون هشدار دهنده، علامت
 • [icons icon_name=”icon-wrench” icon_size=”15px”]آیکون آچار
 • [icons icon_name=”icon-zoom-in” icon_size=”15px”] آیکون زوم در
 • [icons icon_name=”icon-zoom-out” icon_size=”15px”] آیکون زوم کردن
 • [icons icon_name=”icon-file” icon_size=”15px”] آیکون فایل
 • [icons icon_name=”icon-adjust” icon_size=”15px”] icon-adjust
 • [icons icon_name=”icon-asterisk” icon_size=”15px”] icon-asterisk
 • [icons icon_name=”icon-ban-circle” icon_size=”15px”] icon-ban-circle
 • [icons icon_name=”icon-bar-chart” icon_size=”15px”] icon-bar-chart
 • [icons icon_name=”icon-barcode” icon_size=”15px”] icon-barcode
 • [icons icon_name=”icon-beaker” icon_size=”15px”] icon-beaker
 • [icons icon_name=”icon-beer” icon_size=”15px”] icon-beer
 • [icons icon_name=”icon-bell” icon_size=”15px”] icon-bell
 • [icons icon_name=”icon-bell-alt” icon_size=”15px”] icon-bell-alt
 • [icons icon_name=”icon-bolt” icon_size=”15px”] icon-bolt
 • [icons icon_name=”icon-book” icon_size=”15px”] icon-book
 • [icons icon_name=”icon-bookmark” icon_size=”15px”] icon-bookmark
 • [icons icon_name=”icon-bookmark-empty” icon_size=”15px”] icon-bookmark-empty
 • [icons icon_name=”icon-briefcase” icon_size=”15px”] icon-briefcase
 • [icons icon_name=”icon-bullhorn” icon_size=”15px”] icon-bullhorn
 • [icons icon_name=”icon-calendar” icon_size=”15px”] icon-calendar
 • [icons icon_name=”icon-camera” icon_size=”15px”] icon-camera
 • [icons icon_name=”icon-camera-retro” icon_size=”15px”] icon-camera-retro
 • [icons icon_name=”icon-certificate” icon_size=”15px”] icon-certificate
 • [icons icon_name=”icon-check” icon_size=”15px”] icon-check
 • [icons icon_name=”icon-check-empty” icon_size=”15px”] icon-check-empty
 • [icons icon_name=”icon-circle” icon_size=”15px”] icon-circle
 • [icons icon_name=”icon-circle-blank” icon_size=”15px”] icon-circle-blank
 • [icons icon_name=”icon-cloud” icon_size=”15px”] icon-cloud
 • [icons icon_name=”icon-cloud-download” icon_size=”15px”] icon-cloud-download
 • [icons icon_name=”icon-cloud-upload” icon_size=”15px”] icon-cloud-upload
 • [icons icon_name=”icon-coffee” icon_size=”15px”] icon-coffee
 • [icons icon_name=”icon-cog” icon_size=”15px”] icon-cog
 • [icons icon_name=”icon-cogs” icon_size=”15px”] icon-cogs
 • [icons icon_name=”icon-comment” icon_size=”15px”] icon-comment
 • [icons icon_name=”icon-comment-alt” icon_size=”15px”] icon-comment-alt
 • [icons icon_name=”icon-comments” icon_size=”15px”] icon-comments
 • [icons icon_name=”icon-comments-alt” icon_size=”15px”] icon-comments-alt
 • [icons icon_name=”icon-credit-card” icon_size=”15px”] icon-credit-card
 • [icons icon_name=”icon-dashboard” icon_size=”15px”] icon-dashboard
 • [icons icon_name=”icon-desktop” icon_size=”15px”] icon-desktop
 • [icons icon_name=”icon-download” icon_size=”15px”] icon-download
 • [icons icon_name=”icon-download-alt” icon_size=”15px”] icon-download-alt
 • [icons icon_name=”icon-edit” icon_size=”15px”] icon-edit
 • [icons icon_name=”icon-envelope” icon_size=”15px”] icon-envelope
 • [icons icon_name=”icon-envelope-alt” icon_size=”15px”] icon-envelope-alt
 • [icons icon_name=”icon-exchange” icon_size=”15px”] icon-exchange
 • [icons icon_name=”icon-exclamation-sign” icon_size=”15px”] icon-exclamation-sign
 • [icons icon_name=”icon-external-link” icon_size=”15px”] icon-external-link
 • [icons icon_name=”icon-eye-close” icon_size=”15px”] icon-eye-close
 • [icons icon_name=”icon-eye-open” icon_size=”15px”] icon-eye-open
 • [icons icon_name=”icon-facetime-video” icon_size=”15px”] icon-facetime-video
 • [icons icon_name=”icon-fighter-jet” icon_size=”15px”] icon-fighter-jet
 • [icons icon_name=”icon-film” icon_size=”15px”] icon-film
 • [icons icon_name=”icon-filter” icon_size=”15px”] icon-filter
 • [icons icon_name=”icon-fire” icon_size=”15px”] icon-fire
 • [icons icon_name=”icon-flag” icon_size=”15px”] icon-flag
 • [icons icon_name=”icon-folder-close” icon_size=”15px”] icon-folder-close
 • [icons icon_name=”icon-folder-open” icon_size=”15px”] icon-folder-open
 • [icons icon_name=”icon-folder-close-alt” icon_size=”15px”] icon-folder-close-alt
 • [icons icon_name=”icon-folder-open-alt” icon_size=”15px”] icon-folder-open-alt
 • [icons icon_name=”icon-food” icon_size=”15px”] icon-food
 • [icons icon_name=”icon-gift” icon_size=”15px”] icon-gift
 • [icons icon_name=”icon-glass” icon_size=”15px”] icon-glass
 • [icons icon_name=”icon-globe” icon_size=”15px”] icon-globe
 • [icons icon_name=”icon-group” icon_size=”15px”] icon-group
 • [icons icon_name=”icon-hdd” icon_size=”15px”] icon-hdd
 • [icons icon_name=”icon-headphones” icon_size=”15px”] icon-headphones
 • [icons icon_name=”icon-heart” icon_size=”15px”] icon-heart
 • [icons icon_name=”icon-heart-empty” icon_size=”15px”] icon-heart-empty
 • [icons icon_name=”icon-home” icon_size=”15px”] icon-home
 • [icons icon_name=”icon-inbox” icon_size=”15px”] icon-inbox
 • [icons icon_name=”icon-info-sign” icon_size=”15px”] icon-info-sign
 • [icons icon_name=”icon-key” icon_size=”15px”] icon-key
 • [icons icon_name=”icon-leaf” icon_size=”15px”] icon-leaf
 • [icons icon_name=”icon-laptop” icon_size=”15px”] icon-laptop
 • [icons icon_name=”icon-legal” icon_size=”15px”] icon-legal
 • [icons icon_name=”icon-lemon” icon_size=”15px”] icon-lemon
 • [icons icon_name=”icon-lightbulb” icon_size=”15px”] icon-lightbulb
 • [icons icon_name=”icon-lock” icon_size=”15px”] icon-lock
 • [icons icon_name=”icon-unlock” icon_size=”15px”] icon-unlock
 • [icons icon_name=”icon-magic” icon_size=”15px”] icon-magic
 • [icons icon_name=”icon-magnet” icon_size=”15px”] icon-magnet
 • [icons icon_name=”icon-map-marker” icon_size=”15px”] icon-map-marker
 • [icons icon_name=”icon-minus” icon_size=”15px”] icon-minus
 • [icons icon_name=”icon-minus-sign” icon_size=”15px”] icon-minus-sign
 • [icons icon_name=”icon-mobile-phone” icon_size=”15px”] icon-mobile-phone
 • [icons icon_name=”icon-money” icon_size=”15px”] icon-money
 • [icons icon_name=”icon-move” icon_size=”15px”] icon-move
 • [icons icon_name=”icon-music” icon_size=”15px”] icon-music
 • [icons icon_name=”icon-off” icon_size=”15px”] icon-off
 • [icons icon_name=”icon-ok” icon_size=”15px”] icon-ok
 • [icons icon_name=”icon-ok-circle” icon_size=”15px”] icon-ok-circle
 • [icons icon_name=”icon-ok-sign” icon_size=”15px”] icon-ok-sign
 • [icons icon_name=”icon-pencil” icon_size=”15px”] icon-pencil
 • [icons icon_name=”icon-picture” icon_size=”15px”] icon-picture
 • [icons icon_name=”icon-plane” icon_size=”15px”] icon-plane
 • [icons icon_name=”icon-plus” icon_size=”15px”] icon-plus
 • [icons icon_name=”icon-plus-sign” icon_size=”15px”] icon-plus-sign
 • [icons icon_name=”icon-print” icon_size=”15px”] icon-print
 • [icons icon_name=”icon-pushpin” icon_size=”15px”] icon-pushpin
 • [icons icon_name=”icon-qrcode” icon_size=”15px”] icon-qrcode
 • [icons icon_name=”icon-question-sign” icon_size=”15px”] icon-question-sign
 • [icons icon_name=”icon-quote-left” icon_size=”15px”] icon-quote-left
 • [icons icon_name=”icon-quote-right” icon_size=”15px”] icon-quote-right
 • [icons icon_name=”icon-random” icon_size=”15px”] icon-random
 • [icons icon_name=”icon-refresh” icon_size=”15px”] icon-refresh
 • [icons icon_name=”icon-remove” icon_size=”15px”] icon-remove
 • [icons icon_name=”icon-remove-circle” icon_size=”15px”] icon-remove-circle
 • [icons icon_name=”icon-remove-sign” icon_size=”15px”] icon-remove-sign
 • [icons icon_name=”icon-reorder” icon_size=”15px”] icon-reorder
 • [icons icon_name=”icon-reply” icon_size=”15px”] icon-reply
 • [icons icon_name=”icon-resize-horizontal” icon_size=”15px”] icon-resize-horizontal
 • [icons icon_name=”icon-resize-vertical” icon_size=”15px”] icon-resize-vertical
 • [icons icon_name=”icon-retweet” icon_size=”15px”] icon-retweet
 • [icons icon_name=”icon-road” icon_size=”15px”] icon-road
 • [icons icon_name=”icon-rss” icon_size=”15px”] icon-rss
 • [icons icon_name=”icon-screenshot” icon_size=”15px”] icon-screenshot
 • [icons icon_name=”icon-search” icon_size=”15px”] icon-search
 • [icons icon_name=”icon-share” icon_size=”15px”] icon-share
 • [icons icon_name=”icon-share-alt” icon_size=”15px”] icon-share-alt
 • [icons icon_name=”icon-shopping-cart” icon_size=”15px”] icon-shopping-cart
 • [icons icon_name=”icon-signal” icon_size=”15px”] icon-signal
 • [icons icon_name=”icon-signin” icon_size=”15px”] icon-signin
 • [icons icon_name=”icon-signout” icon_size=”15px”] icon-signout
 • [icons icon_name=”icon-sitemap” icon_size=”15px”] icon-sitemap
 • [icons icon_name=”icon-sort” icon_size=”15px”] icon-sort
 • [icons icon_name=”icon-sort-down” icon_size=”15px”] icon-sort-down
 • [icons icon_name=”icon-sort-up” icon_size=”15px”] icon-sort-up
 • [icons icon_name=”icon-spinner” icon_size=”15px”] icon-spinner
 • [icons icon_name=”icon-star” icon_size=”15px”] icon-star

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا