دسته‌بندی نشدهمقاله های آموزشی

آموزش قطب نما نظامی در کوهنوردی

در این مقاله به صورت کامل به شما آموزش قطب نما نظامی را به صورت تصویری به شما خواهیم داد.شما پس از مطالعه این دوره به خوبی با نحوه کار قطب نما آشنا خواهید شد. لطفا پس از مطالعه کامل نظرات و سوالات خود را در این صفحه بنویسید.

قطب نمای لنز دار

این نوع قطب نما ، برای کوهنوردان بسیار آشنا است دقت و سرعت عمل در کارکردن با این قطب نما ، آن را به یکی از محبوب ترین قطب نماهایی کرده است که در اختیار عموم طبیعت گردان قرار گرفته است .

قسمت های قطب نما

قسمت های قطب نما شامل چند مورد است:

کاور

 • کاور : وظیفه محافظ از صفحه گرا گیری و سایر قسمتهای قطب نما را در حالی که قطب نما بسته اس به عهده دارد .
 • سیم دیدن هدف : برای دیدن هدف و گراگیری نسب به آن استفاده می شود .
 •  نقاط دید در شب : برای استفاده در گراگیری در طول شب استفاده می شوند .
 • لبه درجه بندی شده : این قسم به صورت درجه بندی شده وجود دارد و در صورت انطباق آن بر روی یک نقشه ۱:۵۰۰۰۰ می توانید فاصله بین نقاط موجود در نقشه را با این خط کش بخوانید .

بدنه اصلی :

قسم اصلی قطب نما می باشد . در صورتیکه قطب نما بنا به هر دلیل درست کار نکند ، بدنه اصلی قسمتی است که در صورت کارکرد صحیح آن قطب نما قابل استفاده می باشد .

صفحه مشکی Ring Bezel : این صفحه در صورت چرخاندن آن صدای کلیک میدهد . در صورتیکه این صفحه را ۳۶۰ درجه بچرخانید ۱۲۰ بار تیک می کند . به عبارتی هر تیک این صفحه معادل ۳ درجه می باشد .

 • خط شب نما : این خط شب نما جهت حرک را در طول روز و یا شب مشخص می کند .
 • شاخص شناور : درجه بندی مشکی برحسب میل ، درجه بندی قرمز بر حسب درجه
 • جهت یاب شب نما : جهت خواندن جهت در شرایط نور کم یا در هنگام شب
 • جهت نمای مغناطیسی (شب نما) : این جهت نما همواره به سمت شمال مغناطیسی می ایستد .
 • محل قرارگرفتن شست دست : از این قسمت جهت ثابت نگهداشتن قطب نما بوسیله شست دس استفاده می شود .
 • خط ثابت نشانه : جهت حرکت را مشخص می کند .
 • حلقه حمایت : برای وصل کردن قطب نما به یک طنابچه و حمایت آن استفاده می شود .

شاخص شناور مدرج شده

این شاخص دارای دو مقدار برای اندازه گیری می باشد :

Mils : این گرا ، بیشتر در توپخانه ، تانک و خمپاره اندازها کاربرد دارد و برای گراگیری با دقت بسیار بالا استفاده می شود (به رنگ مشکی).

 • هر دایره کامل شامل ۶۴۰۰ mils می باشد .
 • فاصله بین خطوط مشکی کوتاه = ۲۰ mils
 • فاصله بین خطوط مشکی بلند = ۱۰۰ mils
 • فاصله بین شماره ها = ۲۰۰ mils

Mils N = 64 (6400)

E = 16 (1600)

S = 32 (3200)

W = 48 (4800)

mils 8.89 = 1/2 Degree

Mils17.78 = 1 Degree

درجه : یکی از معیارهای عمومی اندازه گیری زاویه ، درجه می باشد .(به رنگ قرمز)

 • یک دایره = ۳۶۰ درجه
 • فاصله بین نشانگرهای قرمز = ۵ درجه
 • فاصله بین نشانگرهای قرمز بزرگ = ۱۰ درجه
 • فاصله بین هر دو شماره قرمز = ۲۰ درجه

N = 0º

E = 90º

S = 180º

W = 270º

لبه مدرج شده قطب نما

از این خط کش برای اندازه گیری فاصله بین دو نقطه در یک نقشه استفاده می شود . در این اندازه گیری باید به مقیاس نقشه نیز توجه شود . توجه هنگامی که از یک نقشه ۱:۵۰۰۰۰ استفاده می شود فاصله بین هر دو نشانه در نقشه معادل ۱۰۰ متر (۱۰۷ یارد) در دنیای واقعی می باشد . (هر ۵ درجه دقیقاٌ معادل با ۱ سانتیمتر می باشد .)

قسمت پشتی لنز

لنز : برای خواندن گرای روی قطب نما استفاده می شود .

قسمت پشتی لنز : به همراه قسمت جلویی قطب نما برای دیدن و نشانه گیری به سمت هدف استفاده می شود.

توجه !

قسمت پشتی لنز به عنوان یک وسیله محافظتی استفاده می شود و هنگام بسته بودن ، مانع از تکان عقربه و کثیف و خراب شدن آن می گردد . قابل ذکر است که در هنگام استفاده این قسمت باید با زاویه ای بیشتر از ۴۵ درجه باز باشد هنگام حرک حتماٌ چک کنید که قسمت محافظ بر روی صفحه قطب نما قرار گرفته باشد . این حالت مانع انتقال ضربه و ارتعاش به قطب نما و آسیب دیدن آن می گردد .

راهنمای خرید قطب نما

هنگامی که یک قطب نمای جدید می خرید به نکات زیر توجه کنید:

 •  عقربه قطب نما وقفه ای در حرک نداشته باشد
 • سیم نشانه گیری خمشی نداشته باشد و کاملا صاف باشد
 • شیشه و قسمتهای مجاور آن شکستگی نداشته باشد
 •  شماره های روی قطب نما خوانا باشند
 • همچنین شما می توانید دقت قطب نما را در یک جهت مشخص امتحان کنید

— در صورتیکه محدوده تغییرات شما بیشتر از +۳ و کمتر از -۳ درجه نسب به مرجع باشد قطب نمای شما قابل استناد نیست .

هنگامی که شما در حال سفر هستید ، مطمئن باشید که قسمت عقبی را بسته اید . این عمل باعث قفل شدن صفحه مدور شده و مانع انتقال لرزش و آسیب به این صفحه می گردد .

تاثیر فلزات و الکتریسیته بر روی قطب نما : عوامل خارجی زیر می توانند در دقت قطب نمای شما تاثیر گذار باشند ..

بازرسی های دوره ای قطب نما

قطب نما یک وسیله کاملا حساس و راهنمای شما به حساب می آید . از این رو باید موارد ذکر شده در زیر در قطب نمای شما چک شوند .

بازرسیهای ویژه

 •  چک کنید که کاور شیشه قطب نما نشکسته باشد ، بخار گرفته نباشد و صفحه مدور آن گیری نداشته باشد .
 • سیم راهنمای دیدن هدف باید کامالٌ محکم و بدون خمش باشد . در صورت شل شدن این سیم به جای استفاده از این سیم سعی کنید از وسط این سوراخ به هدف نگاه کنید .

کالیبره کردن قطب نما

قطب نمای شما در شرایط عادی و ابتدای خرید در صورت سالم بودن خوب کار می کند ، ولی نکته ای که شما باید به آن توجه کنید تست کردن دقت قطب نما در جهتی است که گرای آن را می دانیم . به این کار کالیبره قطب نما می گویند .

کالیبراسیون

 • نقطه ای که از قبل گرای آن را می دانید در نظر بگیرید . شما باید جه این نقطه را به صورت دقیق بدانید
 • حال گرای نقطه مورد نظر را با قطب نمای خود بسنجید . این عمل را به صورت دقیق انجام دهید .
 • مراقب باشید که در حین این عمل ، وسایلی همچون ساعت ، عینک فلزی ، حلقه انگشتری و سایر وسایل فلزی را از قطب نمای خود دور نگاه دارید .

نتیجه کالیبراسیون

 •  حال مقداری که قطب نمای شما نمایش می دهد را چک کنید . در صورتیکه این مقدار کمتر از مقدار نقطه کالیبره باشد ، شما باید در هر گرا گیری ، تفاوت این دو مقدار (مقدار اندازه گیری شده – مقدار کالیبراسیون) را به گرای اندازه گیری شده اضافه کنید ..
 • در صورتیکه قطب نمای شما مقداری بیشتر از مقدار کالیبره را نمایش داد ، باید اختلاف این دومقدار را از مقدار اندازه گیری شده توسط قطب نما کم کنید .

آموزش قطب نما نظامی و نحوه نگاه کردن به هدف از یک قطب نمای لنز دار

روش اول :

روش چسباندن قطب نما به گونه برای دیدن گرای هدف

 • در این روش همانطور که می بینید دستی که قطب نما را گرفته به گونه می چسبانیم و با دست دیگر آن را محکم نگاه می داریم تا حرکت نداشته باشد .
 • این موثرترین روش برای به دست آوردن گرای دقیق یک هدف می باشد .

در حین نگاه کردن به هدف می توانید از روی لنز عدسی ، گرا را بخوانید .

روش دوم:

روش عادی گرفتن گرا

 1. این روش به دقت روش قبل نیست ولی مزیت آن استفاده در تمامی شرایط و حالتها می باشد .
 2. کاور را به گونه ای باز کنید به صورتیکه کاور و بدنه اصلی در یک خط قرار بگیرند .
 3. قسمت پشتی را کامل بخوابانید و اجازه دهید که صفحه مدور کاملا آزادانه حرک داشته باشد .
 4. در این حال با استفاده از انگشت شست خود قطب نما را نگاه داشته و با سایر انگشتان حالتی پایدار برای قطب نما ایجاد کنید . در این حال انگشت اشاره خود را در راستای هدف نگاه داشته و قطب نما را ثابت نگاه دارید .
 5. انگشت شست دست مخالف را بین قسمت پشتی و صفحه سیاه مدور مطابق شکل قرار داده و بقیه انگشتان را نیز مطابق شکل ثابت نگاه دارید .
 6. قطب نما را به قسم کمر خود نزدیک نمایید .
 7. برای گرفتن گرای هدف ، کل بدن خود را در جه هدف بچرخانید به صورتیکه کاور قطعب نما کاملا به سمت هدف باشد .
 8. در حالیکه به سمت شی مورد نظر نشانه رفته اید مقدار گرای آن را از روی صفحه مدرج بخوانید .

نحوه جهت یابی در روش عادی گرفتن قطب نما

 1. ابتدا به طریقی که گفته شد قطب نما را نگاه داشته و آن را به بدن خود بچسبانید .
 2. بدن خود را آنقدر بچرخانید تا مقدار گرای مورد نظر بوسیله خط مشکی ثابت روی قطب نما نمایش داده شود به عنوان مثال این گرا ، معادل ۲۵ درجه است .
 3. بدون چرخاندن قطب نما ، صفحه مدور مشکی را آنقدر بچرخانید تا خط شب نمای این صفحه با شمال یکی شود .
 4. هنگامی که صفحه مشکی مدور در جهت قرار گرفت آن را رها کنید .(حال هر وقت که نیاز بود تا گرا را تغییر دهید مجدداٌ مراحل بالا را تکرار کنید . )
 5. خط نمایش شمال را با خط شب نمای Bezel در یک راستا قرار داده و حال با توجه به خط ثابت مشکی شما می توانید در جهت مشخص شده حرک کنید .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا