برنامه هفتگی

برنامه های پنجگانه ۲۰ فروردین۱۴۰۰ / از ارتفاعات بینالود تا هزارمسجد!

🏔« صعود خط الراس شیرباد به بوژان نیشابور »

🔴سطح۳: کوهپیمایی دشوار
🔺منطقه: زشک،بوژان
🔺زمان: جمعه ۲۰ فروردین
🔺سرپرست: علیرضا خامه چین |👮🏻مسئول فنی: فیروزه حسن نژاد
💰هزینه اعضا: ۸۹ تومان | مهمان: ۹۹ تومان
❔اطلاعات بیشتر و ثبت نام


🗻« صعود خط الراس اژدرکوه »

🟠سطح۲: کوهپیمایی نیمه دشوار
🔺منطقه: هزارمسجد
🔺زمان: جمعه ۲۰ فروردین
🔺سرپرست: نبی عباسی
💰هزینه اعضا: ۶۵ تومان | مهمان: ۷۵ تومان
❔اطلاعات بیشتر و ثبت نام


🗻« صعود خط الراسی پیوه ژن به قله مغان »

🟡سطح۲: کوهپیمایی نیمه دشوار
🔺منطقه: نیشابور، مغان
🔺زمان: جمعه ۲۰ فروردین
🔺سرپرست: سعید خسروی
💰هزینه اعضا: ۷۹ تومان | مهمان: ۸۹ تومان
❔اطلاعات بیشتر و ثبت نام


🪨« صعود قله دولولی-۲۱۸۰ متر»

🟢سطح۱: کوهپیمایی سبک
🔺منطقه: هزارمسجد(آل)
🔺زمان: جمعه ۲۰ فروردین
🔺سرپرست: سید محمدامین یاسینی
💰هزینه پرداخت تا چهارشنبه: ۶۸ تومان | پنجشنبه: ۷۸ تومان
❔اطلاعات بیشتر و ثبت نام


🌿« پیمایش هفت حوض به ده غیبی»

🟢سطح۱: طبیعتگردی
🔺منطقه: خلج
🔺زمان: جمعه ۲۰ فروردین
🔺سرپرست: آریا جهان
💰هزینه پرداخت تا چهارشنبه: ۵۵ تومان | پنجشنبه: ۶۵ تومان
❔اطلاعات بیشتر و ثبت نام


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا